Çene Kapanış Bozuklukları

Kapanış bozuklukları, ciddi sağlık problemleri olmalarının yanında çoğu zaman estetik kaygıları da beraberlerinde getiriler. Estetik problemler, genellikle, hastaları mevcut problemle ilgilenmeye iten ana sebeplerdir. Fakat kapanış bozuklukları, ilgili yapıların fonksiyonlarını da yerine getirememelerine sebep olurlar ve buna bağlı olarak çiğneme, konuşma, vb. fonksiyonlarda kayıplar meydana gelebilir. Bu fonsiyonel kayıplara ek olarak, kapanış bozukluğu olan bireylerin ağız hijyenini sağlamada yaşadıkları zorluklar ağız sağlığının korunmasına da engel olur.

Diş ve çenelerdeki bozuklukları kısaca sıralarsak;

  • Çapraz Kapanış
  • Diş çapraşıklıkları
  • Derin Kapanış
  • Ön Dişlerde Açıklık (Openbite)
  • Çene darlığı ve diğer ortopedik anomaliler.